Algemene verkoopsvoorwaarden

Definities

Onder “Expo-Etcetera“ wordt Expo-Etcetera bvba, Kalkoven 1 (voorheen Haachtsesteenweg 172) te 1820 Melsbroek met BTW nummer BE0440.900.632 verstaan. Onder “de klant” wordt iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon verstaan, die via deze webshop een bestelling plaatst.
 

Algemene bepalingen

De onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor de relatie tussen de klant en www.expo-etcetera.be , de webshop van Expo-Etcetera bvba. Elk bezoek en eventuele verkoop via www.expo-etcetera.be veronderstelt het volledig en onvoorwaardelijk aanvaarden van onze algemene voorwaarden door de klant. Expo-Etcetera behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden, vermeld op deze webshop aan te passen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zelfs deze op de bestelbons van de klant. De eventuele verwijzing naar de bestelbons van de klant op de factuur of op andere documenten is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de klant. Deze vermelding mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende aanvaarding van eventuele algemene voorwaarden van de klant. Aangezien printwerk een "maat product" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop van de producten van deze webshop.


 

Prijzen


De prijzen zijn geldig de dag zelf van de raadpleging op de webshop of voor de geldigheidsperiode indien deze uitzonderlijk vermeld is. Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendingskosten. De verzendingskosten worden berekend op basis van het totaalbedrag van uw bestelling (excl. BTW) en worden aangegeven tijdens de bevestiging van uw winkelmandje.

Onze prijzen worden berekend op basis van de door de klant aangeleverde computerbestanden van professionele kwaliteit. Kosten eigen aan het lay-outen, de digitalisering of enig ander pre-printwerk zijn een betalende service die aan een uurtarief van 60,00 euro (excl. BTW) wordt gefactureerd.


 
 

Bestellingen


De bestellingen zijn slechts definitief als deze bevestigd zijn door Expo-Etcetera. Door het plaatsen van uw bestellingen verklaart u verantwoordelijk en gemachtigd te zijn voor de aankoop.
 

Betalingen - Facturatie


De betalingen voor bestellingen gedaan op webshop www.expo-etcetera.be worden uitgevoerd:
  1. via een online betalingssysteem waarop u met uw debet-of kredietkaart kan betalen (Maestro, Visa en MasterCard); 
  2. via een overschrijving met betaling op 30 dagen na factuurdatum.
De factuur zal worden opgemaakt volgens de gegevens door de klant bij de bestelling ingevoerd. Het is aan de klant om de volledige facturatiegegevens (bedrijfsnaam, adres en BTW-nummer) nauwkeurig op te geven tijdens het bestelproces.
 
Wanneer na de bestelling wordt gevraagd om de facturatiegegevens te wijzigen, zal voor het opmaken van een creditnota en nieuwe factuur 25,00 euro (excl. BTW) administratiekosten worden aangerekend. Klanten die intracommunautaire leveringen wensen of een verlaagd BTW-tarief willen genieten, dienen de nodige bewijsstukken te bezorgen.
 
 


Leveringen


De bestellingen worden geleverd binnen de voorziene termijn naargelang het product zoals opgegeven in de webshop, en dit na validatie van uw bestellingen. De levertijden die door Expo-Etcetera gegeven worden, zijn altijd indicatief. De verantwoordelijkheid van Expo-Etcetera kan niet weerhouden worden bij achterstand die tijdens het transport wordt opgelopen.
 
Het staat de klant vrij om zijn transporteur te kiezen of zelf zijn goederen te komen ophalen. Door de optie “verzending” te kiezen, kiest de klant de transporteur waarmee Expo-Etcetera werkt en aanvaardt hij zodoende de beperking van de aansprakelijkheid van Expo-Etcetera tot die van de transporteur ten aanzien van Expo-Etcetera.
 
Als de klant het transport van zijn goederen zelf wil organiseren, dient hij bij het plaatsen van zijn bestelling op “afhaling” te klikken. Verder hoeft de klant of zijn chauffeur enkel het bestelnummer mee te delen om zijn goederen op de voorziene dag bij ons af te halen. De klant draagt alle risico’s voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen van zodra ze onze werkplaatsen verlaten. 

 
 

Schade tijdens het transportExpo-Etcetera kijkt elke bestelling zorgvuldig na vóór de verzending. De artikelen zijn ook voorzien van een stevige verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestellingen onmiddellijk na ontvangst na te kijken en ons meteen op de hoogte te brengen in geval van schade. Bij voorkeur stuurt u ons dan een e-mail met foto van het beschadigde artikel. Het is sterk aangeraden de verpakking nooit weg te gooien vooraleer u vaststelt dat uw levering in goede staat verkeert.
 
Het terugsturen moet steeds gebeuren in overleg met Expo-Etcetera en zal niet aanvaard worden zonder voorafgaande toestemming. Het artikel moet teruggestuurd worden in de originele verpakking en met vermelding van het bestelnummer. De kosten voor het terugzenden zijn ten laste van de klant. Niet aangemelde terugzendingen worden niet gecrediteerd. Indien het gaat om een verkeerd geleverd artikel door Expo-Etcetera nemen wij de verzendingskosten voor onze rekening. Wij behouden ons het recht om teruggestuurde zendingen te weigeren indien deze reeds gebruikt zijn geweest of verdacht worden van schade berokkend door een derde partij, andere dan Expo-Etcetera.
 
 

Annulatie, wijziging of vertraging van de bestellingen


In geval van annulatie van een bestelling zal de klant verplicht zijn het bedrag te betalen dat overeenkomt met de reeds aangegane kosten, vermeerderd met 15% van het bedrag van de bestelling. Lopende bestellingen kunnen in principe niet worden gewijzigd. Soms worden bij wijze van uitzondering toch kleine aanpassingen aanvaard voor zover mogelijk volgens de voortgang van het productieproces.
 
Alleen wijzigingsaanvragen die de klant via e-mail naar production@expo-etcetera.be stuurt met vermelding van het ordernummer worden in aanmerking genomen. De e-mail wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag beantwoord. De klant verbindt zich ertoe binnen 30 kalenderdagen na de bestelling het nodige beeldmateriaal voor de productie van zijn producten te bezorgen. Iedere bestelling wordt, als ze door een aan de klant toe te schrijven vertraging niet kan worden uitgevoerd, binnen 30 kalenderdagen nadat ze is aanvaard, gefactureerd. 

 
 

Recht van toepassing


Expo-Etcetera blijft de volledige en gehele eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige verkoopprijs betaald is.
De foto's, illustraties, kleuren en teksten geassocieerd met de producten op onze webshop hebben geen contractuele waarde en kunnen bijgevolg Expo-Etcetera niet binden. 
Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Expo-Etcetera en de klant.

 
 

Intellectueel eigendom

De klant garandeert dat hij houder is van de intellectuele eigendomsrechten van de elementen (beeldmateriaal, logo, slogans enz.) die hij bezorgt en die nodig zijn om het beeld te reproduceren evenals van de vereiste vergunningen om ze te plaatsen. Hij blijft als enige aansprakelijk voor de betaling van de belastingen die voortvloeien uit de productie van zijn bestellingen.