Beursmateriaal


Expo-Etcetera biedt u diverse beursmaterialen en oplossingen om uw stand verder in te richten.

Deze kunnen gebruikt worden in combinatie met een al dan niet mobiele beursstand, maar u kan ze ook gebruiken in een stand die u van de organisatie huurt. Natuurlijk kunnen deze beursmaterialen ook stand-alone gebruikt worden, op events, seminaries of open dagen.

U vindt hier onder meer mobiele balies, folderrekken en banners.